Over ons

Akabe - Anders Kan Best

Wij zijn een scoutsgroep die op zondag activiviteiten aanbiedt aan kinderen en jongeren met een beperking. Onze groep bestaat uit 3 takken, namelijk: welpen, jonggivers en givers. De welpen en jonggivers hebben elke zondag activiteit van 14u00 tot 16u45. De givers hebben ook wekelijks vergadering maar van 10 uur tot 13 uur. 

Onze Visie

We willen een scouts zijn die voor iedereen toegankelijk is. We willen ons inzetten om een fijne vrijetijdsbesteding te bieden voor kinderen en jongeren met een beperking. We willen deze personen een scoutservaring geven die ze voor altijd meedragen.

Onze historiek

In 1925, vijftien jaar nadat in België de eerste scoutsgroepen werden opgericht, ontstonden in Vlaanderen de eerste groepen voor mensen met een beperking. Binnen het Vlaams Verbond voor Katholieke Scouts (VVKS) kreeg deze werking.
De naam B.E. (Bijzondere Eisen). De vrouwelijke tegenhanger A.K.A (Afdeling Koningin Astrid) werd in 1939 in Antwerpen opgericht binnen het Vlaams Verbond voor Katholieke Meisjesgidsen (VVKM).

Het prille begin: Begin de jaren ‘60

In het begin van de jaren zestig werd ook in Sint-Niklaas het initiatief genomen voor een dergelijke werking. Zo stichtten Annie Coorevits, Simon Delaruelle en E.H. Miel Van Hecke in februari 1963 de Sint-Niklase A.K.A.-afdeling, met als naam "St-Ludwina-groep lste Waas". Binnen het jaar was er dankzij Andre Boel, Justin De Schrijver en Guy Van Gassen in Sint-Niklaas ook een gelijkaardig initiatief voor jongens. De jongensgroep was deel van de Don Bosco-groep maar kreeg daarbinnen al gauw de naam Johan-groep. Dit was als eerbetoon aan één van de allereerste leden van de jongensgroep, die helaas na enkele jaren overleed terwijl hij nog actief lid was.

De werking van beide groepen was gericht op kinderen met een fysieke beperking. Het doel van deze jeugdbeweging was - en is nog steeds - een volwaardige scoutswerking bieden, aangepast aan de mogelijkheden van de leden. Op deze manier wilden de oprichters bijdragen tot de maatschappelijke integratie van deze kinderen en jongeren. Bij gebrek aan een eigen lokaal gingen de vergaderingen van de meisjesgroep onder meer door in de school O.L.V. Presentatie, terwijl de jongens een lokaal in het heem van de scoutsgroep Don Bosco gebruikten. Beide groepen onderhielden van in het begin goede contacten met elkaar, maar hadden verder een aparte werking.

Een gemengde werking, eigen lokaal en vzw: ’69 – ‘79

Vanaf 1969 gingen A.K.A. en B.E. echter nauw samenwerken en groeiden ze geleidelijk naar een gemengde werking. A.K.A St-Ludwina-groep lste Waas en B.E. Johan-groep werden nu samen "AKABE Waasland" genoemd. Bovendien werd gestart met de bouw van een eigen lokaal in de Marktstraat te Puivelde. In het kader hiervan werd in 1968-69 de Vzw Akabe opgericht, die tot op de dag van vandaag instaat voor de materiële ondersteuning van de groep. Het nieuwe prefablokaal kwam tot stand met de steun van onder meer P. De Meulenaer, Mevr. Scheerders, E.H. Miel Van Hecke en Justin De Schrijver en werd in 1970 geopend. Het volgende jaar werd gestart met "Hagewinde", een afdeling voor kinderen met een mentale beperking. Door de snelle groei van deze groep drong de bouw van een tweede prefablokaal in Puivelde zich op. Dit lokaal werd in 1974 plechtig geopend. Ondertussen was ook al een eigen ledentijdschrift opgericht: Jong-Akabe (7 oktober 1972). In de loop van 1979 werd Akabe door het samengaan van de Gidsen en de Verkenners uiteindelijk volledig gemengd.

Een nieuw lokaal: jaren ‘80 – 2003

Juridische perikelen rond het lokaal in Puivelde zorgden er ondertussen voor dat Akabe zich genoodzaakt zag elders een onderkomen te zoeken. Een nieuwe stek werd gevonden in de Beeldstraat in Sint-Niklaas: daar werden de twee prefablokalen heropgebouwd tot één lokaal, dat op 16 oktober 1983 plechtig werd geopend. De volgende jaren werd dit verder verfraaid: zo kwam er in 1994 dankzij de hulp van velen een snoezelruimte voor de leden. Begin de jaren 2000 werd het lokaal opgewaardeerd: De prefabmuren waren immers aan vervanging toe zodat het lokaaal leefbaar bleef. Dankzij de steun, zowel financieel als materieel, van velen die Akabe Sint-Johan een warm hart toedragen werden deze verbouwingen succesvol afgerond. De vervanging van het dak was de volgende uitdaging. Maar ook dit is ondertussen afgerond.

Daarnaast beslist VVKSM, het huidige Scouts en Gidsen Vlaanderen, in 2001 om Akabe voortaan te lezen als de afkorting voor Anders Kan Best, een boodschap waar we ons maar al te goed met kunnen identificeren.aar we ons maar al te goed met kunnen identificeren